Ik ben Mariska Brans-Janssen.

Ik werk als gediplomeerd remedial teacher (Master Special Educational Needs) en als gecertificeerd MatriXcoach in mijn praktijk.
Daarnaast ben ik gespecialiseerd leerkracht op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Ik ben een eigen praktijk begonnen, omdat ik het belangrijk vind dat een kind hulp krijgt die aansluit bij de individuele mogelijkheden, interesses en talenten. Ik werk vanuit de mogelijkheden, niet vanuit de onmogelijkheden. Het is voor mij een voorwaarde dat het kind of de volwassene waarmee ik werk zich op zijn of haar gemak voelt. Vanuit het gevoel van vertrouwen en veiligheid kunnen we samen werken aan een optimaal resultaat.  

Ik heb veel ervaring met kinderen met een (flinke) leerachterstand en kinderen/jong volwassenen met bijvoorbeeld PDD-NOS, syndroom van Asperger, AD(H)D, syndroom van Down, autisme en ODD.