De begeleiding door RT Langenboom wordt meestal op een vaste manier vormgegeven en kan beschreven worden door middel van de volgende stappen:

  1. aanmelding
  2. onderzoek
  3. opstellen van een handelingsplan / bepalen werkwijze
  4. remediëren of coaching
  5. toetsing en evaluatie

Na aanmelding van uw kind volgt een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en kan zowel in de praktijk als bij u thuis of op school plaatsvinden. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen.  
Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie bij de hand heeft. Denk hierbij aan toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. 

Na het intakegesprek volgt het onderzoek om de beginsituatie helder te krijgen. Het onderzoek bestaat uit toetsing, observaties en gesprekken met de leerling. Op deze manier krijg ik een beeld van o.a. de leerstijl, het leerniveau, de taakaanpak en de concentratie van uw kind. 

Na het onderzoek maak ik ,waar wenselijk, een onderzoeksverslag en stel ik een plan op. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we de komende periode gaan werken. 

De begeleiding bestaat uit sessies van 30, 45 of 60 minuten. In deze periode wordt remedial teaching of coaching gegeven in de praktijk, bij u thuis of op school. In deze periode is samenwerking met ouders en eventueel school erg belangrijk. Ik houd van korte lijntjes en vind het prettig als we duidelijk en transparant communiceren.

Na een afgesproken periode worden de resultaten en het proces van de begeleiding geëvalueerd. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.

* Voor gesprekken met school is toestemming van de ouders nodig. Dit wordt altijd met de ouders overlegd