De begeleiding door RT Langenboom wordt meestal op een vaste manier vormgegeven en kan beschreven worden door middel van de volgende stappen:

 

  1. aanmelding
  2. onderzoek
  3. opstellen van een handelingsplan
  4. begeleiding
  5. toetsing en evaluatie

Na aanmelding van uw kind volgt een intake-gesprek. Dit gesprek is kosteloos en kan zowel in de praktijk als bij u thuis of op school plaatsvinden. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen.  
Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie bij de hand heeft. Denk hierbij aan toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur.

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. Om een goed handelingsplan te kunnen maken, moet ik weten wat de beginsituatie van uw kind is. Naast toetsing en de analyse ervan, heb ik gesprekjes met uw kind en neem ik alle relevante informatie door, zoals eerder afgenomen onderzoeksverslagen. Ook is observatie een middel om relevante gegevens te krijgen. Op deze manier probeer ik een beeld te krijgen van o.a. de leerstijl, het leerniveau, de taakaanpak en de concentratie van uw kind, om te ontdekken waar het probleem zit.

Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld, maak ik een onderzoeksverslag en stel ik een handelingsplan op. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we de komende weken gaan werken. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 12 weken. Het onderzoeksverslag wordt in een gesprek toegelicht.

De begeleiding bestaat uit sessies van 45 minuten. In deze periode wordt remedial teaching gegeven in de praktijk. Ook is het mogelijk dat de remedial teaching bij u thuis, of op school plaatsvindt. Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis geoefend wordt. Samenwerken met ouders is daarom erg belangrijk.

Elke 12 weken worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd, door een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.

* Voor gesprekken met school is toestemming van de ouders nodig. Dit wordt altijd met de ouders overlegd