RT Langenboom is een praktijk voor remedial teaching, individuele leerlingbegeleiding en MatriXcoaching.
Wat betreft remedial teaching richt de praktijk zich op kinderen van 4 tot 14 jaar.  
Als remedial teacher begeleid ik kinderen die belemmeringen of problemen ondervinden in hun didactische- en/of pedagogische ontwikkeling.

De remedial teaching vindt plaats in de praktijk, maar kan ook bij u aan huis of op school worden gegeven! De mogelijkheden van RT Langenboom staan hieronder overzichtelijk voor u op een rij.

onderzoek

- didactisch en/of pedagogisch onderzoek op het gebied van lezen/rekenen/spelling/begrijpend lezen
- onderzoek naar werkhoudings- en concentratieproblemen, zelfbeeld en faalangst

individuele begeleiding (remedial teaching, pre-teaching en/of bijles) op het gebied van:

- kinderen met dyslexie (lezen en spelling)
- lezen
- rekenen
- spelling
- woordenschat en 
begrijpend lezen
-
zaakvakken

- werkhoudings- en concentratieproblemen
- versterken van zelfbeeld en assertiviteit
- faalangst

 

RT Langenboom is lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT).